10 อาชีพ เทคโนโลยี

10 อาชีพ เทคโนโลยี

10 อาชีพ เทคโนโลยี อาชีพมาแรงสำหรับคนรุ่นใหม่ยุค 4.0 ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่เน้นด้านเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น

เทคโนโลยี3s

เทคโนโลยี3s

เทคโนโลยี3s หมายถึง ศาสตร์สนเทศที่เน้นบูรณาการของเทคโนโลยีทางด้านการสำรวจ การทำแผนที่และการวิเคราะห์ข้อมูลทางพื้นที่เข้าด้วยกัน

นวัตกรรมจากต่างประเทศ

นวัตกรรมจากต่างประเทศ

นวัตกรรมจากต่างประเทศ ในปี 2023 มีบริษัทอีกมากมายที่อยู่ในขั้นตอนพัฒนาไปจนถึงขั้นตอนรออนุมัติการขาย ติดตามรับชมได้เลย