เทคโนโลยี3s

เทคโนโลยี3s

เทคโนโลยี3s หมายถึง ศาสตร์สนเทศที่เน้นบูรณาการของเทคโนโลยีทางด้านการสำรวจ การทำแผนที่และการวิเคราะห์ข้อมูลทางพื้นที่เข้าด้วยกัน

นวัตกรรมจากต่างประเทศ

นวัตกรรมจากต่างประเทศ

นวัตกรรมจากต่างประเทศ ในปี 2023 มีบริษัทอีกมากมายที่อยู่ในขั้นตอนพัฒนาไปจนถึงขั้นตอนรออนุมัติการขาย ติดตามรับชมได้เลย